DANH MỤC TÙY CHỌN TRÁI
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến

Lịch sử tổng công ty

Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội được tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với 51% vốn nhà nước. Trong đó Tổng công ty Vận tải Hà Nội giữ vai trò đại diện vốn

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội năm 2016...

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thông báo tới quý vị Cổ đông của công ty

Thông báo tuyển dụng Nhân viên bán vé

Xí nghiệp xe buýt Thăng Long Hà Nội - Tổng công ty Vận tải Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên bán vé trên xe buýt, tiêu chuẩn như sau:

Thông báo tuyển dụng

Xí nghiệp xe buýt Thăng Long Hà Nội - Tổng công ty Vận tải Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên bán vé trên xe buýt, tiêu chuẩn như sau:

Vận tải hàng hóa

Vận tải hàng hóa

Trung tâm Thương mại và Dịch vụ

Trung tâm Thương mại và Dịch vụ

Xe buýt phục vụ Tết: Sẽ đáp ứng gần 10.000 lượt xe/ngày

Về phương tiện trực dự phòng phục vụ Tết Nguyên đán: Từ ngày 31.1-6.2.2016 (tức 22-28 tháng Chạp) và các ngày13-14.2.2016 (tức ngày 6-7 tháng Giêng) bố trí dự phòng 44 xe/ngày trên 24 tuyến buýt để

Định hướng phát triển

Định hướng phát triển

Ý nghĩa biểu tượng

Ý nghĩa biểu tượng

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

Tổ chức tổng công ty

Tổ chức tổng công ty

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh