DANH MỤC TÙY CHỌN TRÁI
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến

Lịch sử tổng công ty

Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội được tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với 51% vốn nhà nước. Trong đó Tổng công ty Vận tải Hà Nội giữ vai trò đại diện vốn

Định hướng phát triển

Định hướng phát triển

Ý nghĩa biểu tượng

Ý nghĩa biểu tượng

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

Tổ chức tổng công ty

Tổ chức tổng công ty

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh