DANH MỤC TÙY CHỌN TRÁI
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến

Lịch sử tổng công ty

14-11-2016 11:32 | 1865 lượt xem

     Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội tiền thân là Công ty Thổ địa Bắc Kỳ thành lập năm 1899. Tên gọi qua các thời kỳ của công ty như sau:

  • 1954 - 1955

:           Sở Xe Điện Hà Nội

  • 1955 – 1959

:           Xí nghiệp Xe Điện Hà Nội

  • 1959 – 1969

:           Quốc doanh Xe Điện Hà Nội

  • 1969 – 2001

:           Công ty Xe Điện Hà Nội

  • 2001 – 5/2004

:           Xí nghiệp Xe Điện Hà Nội

     Trong giai đoạn từ năm 2001 đến tháng 5/2004, Xí nghiệp Xe Điện Hà Nội là đơn vị phụ thuộc Công ty Vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội.

     Ngày 14/05/2004, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (DNNN) được thành lập theo quyết định số 72/2004/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Công ty Vận tải và Dịch vụ công cộng Hà Nội và Xí nghiệp Xe Điện Hà Nội là đơn vị phụ thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

     Ngày 13/7/2010, UBND thành phố Hà Nội có quyết định số 3461/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Tổng công ty vận tải Hà Nội thành Công ty TNHH một thành viên. Theo đó, căn cứ trên Nghị quyết số 3679/NQ-HĐQT ngày 16/11/2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty vận tải Hà Nội về việc hoàn thiện công tác chuyển đổi Tổng công ty vận tải Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tới ngày 19/11/2012, Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3696/QĐ-HĐTV thành lập Xí nghiệp Xe Điện Hà Nội – Chi nhánh Tổng công ty vận tải Hà Nội (TNHH MTV) trên cơ sở chuyển đổi nguyên trạng từ Xí nghiệp Xe điện Hà Nội trực thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (DNNN).

     Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định số 2407/QĐ-UBND về việc chuyển Xí nghiệp Xe điện Hà Nội thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội thành Công ty cổ phần.

     Ngày 26/6/2015, Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội chính thức đi vào hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106889438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu.

 

Bình luận