DANH MỤC TÙY CHỌN TRÁI
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến

Thông báo tuyển dụng Nhân viên bán vé

Xí nghiệp xe buýt Thăng Long Hà Nội - Tổng công ty Vận tải Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên bán vé trên xe buýt, tiêu chuẩn như sau:

Thông báo tuyển dụng

Xí nghiệp xe buýt Thăng Long Hà Nội - Tổng công ty Vận tải Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên bán vé trên xe buýt, tiêu chuẩn như sau: